กลับไปหน้ารายชื่อกระทู้ ตอบกลับ เริ่มโพส

Pokemon Black and White 2 สูตร

แก้ไขล่าสุด bright-5130 เมื่อ 9-7-2012 20:49

นี้ครับสูตรใช้ร่วมกันทั้งสองภาคเลยนะครับ

Example Max Money (Press Select)
94000130 FFFB0000
02226084 0098967F
D2000000 00000000

Now Max Money (Press A)
94000130 FFFE0000
02226084 0098967F
D2000000 00000000

Game ID: IREJ-5A023804

Misc Codes

Max Money (Press Select)
94000130 FFFB0000
02226084 0098967F
D2000000 00000000

Instant Messages
52022468 28007FA8
1202246C 000046C0
12022500 0000D1C5
D2000000 00000000

Max Repel Steps (Press Select)
94000130 FFFB0000
B2000024 00000000
2002224D 000000FF
D2000000 00000000

Show Secret ID at Trainer Card (Hold L)
52008BCC 47706101
12008BD0 00006900
94000130 FDFF0000
120085AC 00008A40
D2000000 00000000

Box Pokemon Clone (Hold L while moving)
Hold L after picking up a Pokemon to make a perfectly identical copy of it. Refresh screen to see results.
94000130 FCFF0300
52007910 1E523308
12007910 0000C303
D2000000 00000000
94000130 FCFF0100
52007910 1E52C303
12007910 00003308
D2000000 00000000

Box Pokemon Delete (Hold R while moving)
Hold R after picking up a Pokemon to erase it completely. Refresh screen to see results. Deleted Pokemon cannot be recovered!
94000130 FCFF0300
5200791C 1E523508
1200791C 0000C503
D2000000 00000000
94000130 FCFF0200
5200791C 1E52C503
1200791C 00003508
D2000000 00000000

Discard Item and Press START. Number Discarded Equal to Song You Wish to Listen
52199EEC 01220122
5219AEEC FE9AF6A2
E20020C0 00000028
E3100008 012FFF1E
E92D400F E5950814
E2800C03 E28000E7
E3A01801 E2411001
FA000F43 E8BD800F
0219AEEC E8E8F667
D2000000 00000000

Press L/R on Status Screen to Modify Nature
521B2A94 00A1FDC1
521B3A94 F68ABD70
E2002100 00000060
29006DA9 2103D103
42080209 4770D100
65A92101 448E2106
0A06B5FF 21011C28
FB54F1B2 F1B21C28
1C04FB19 22002170
FE08F01A D1042E01
28193001 2000D108
2E02E006 2800D104
2018D101 3801E000
1C201C02 F01A2170
1C28FDD1 F1B22100
02002160 BDFFFB35
121B3A96 0000F64E
121B3A98 0000FB33
D2000000 00000000

Encounter Codes:
Wild Pokemon Modifier
Press Select to receive 649 Master Balls and 100 Ultra Balls. Discard Master Balls to meet PokƒBƒ’mon Dex number and discard Ultra Balls to meet level. Hold R for the encounter.
94000130 FFFB0000
B2000024 00000000
00018D20 02890001
00018D24 00640002
D0000000 00000000
94000130 FEFF0000
B2000024 00000000
DA000000 00018D26
D7000000 00036B06
D3000000 00000000
B2000024 00000000
DA000000 00018D22
D7000000 00036B04
D3000000 00000000
B2000024 00000000
D9000000 00036B04
C0000000 0000000B
D6000000 00036B04
D2000000 00000000

Hold Select to Encounter Shiny Pokemon
5201C4F0 43084050
020014F4 2000D108
E001C4FC 00000010
2000900A F027900B
E00AFB83 980B2100
94000130 FFFB0000
0201C4F4 200046C0
E201C4FC 00000010
1C281C01 F000910A
2801FC47 E008D1F5
D2000000 00000000

Movement Codes

x2 Movement Speed

5219AC3C F7FF6A60
5219BC3C 14000400
1219BC42 0000001E
D2000000 00000000
5219BC3C 14000400
94000130 FFFD0000
1219BC42 00000012
D2000000 00000000

Instant Change of Direction
5219A4E8 1C04B510
5219B4E4 D10107C9
1219B4F2 0000E001
1219B4E6 0000E001
D2000000 00000000

Walkthrough Wall (Hold L)
5219B1E0 2C09BD70
5219C1E0 FE1CF7C1
1219C1E4 00001C04
D2000000 00000000
5219C1E0 FE1CF7C1
94000130 FDFF0000
1219C1E4 00002400
D2000000 00000000

Walk Through Walls v2 (L+A=On, L+B=Off)
94000130 FDFF0000
A4000130 FFFC0003
DA000000 04000130
D7000000 02000DFE
D2000000 00000000
5219B5CC D0002901
1219B5D0 00002004
92000DFE FFFC0002
1219B5D0 00002002
D2000000 00000000

Gender Modifier
Save game and reset. Permanent effect.

Boy
62000024 00000000
B2000024 00000000
20019D41 00000000
D2000000 00000000

Girl
62000024 00000000
B2000024 00000000
20019D41 00000001
D2000000 00000000


Season Modifier
Save Game and reset

Spring (Select+Up)
94000130 FFBB0000
B2000024 00000000
20036834 00000000
D2000000 00000000

Summer (Select+Right)
94000130 FFEB0000
B2000024 00000000
20036834 00000001
D2000000 00000000

Autumn (Select+Down)
94000130 FF7B0000
B2000024 00000000
20036834 00000002
D2000000 00000000

Winter (Select+Left)
94000130 FFDB0000
B2000024 00000000
20036834 00000003
D2000000 00000000

Item and Unlock Codes

Complete Gym Badges (Press Select)
Used at Your Own Risk!!!!!
94000130 FFFB0000
22226088 000000FF
D2000000 00000000

Reset Gym Badges (Press Select)
94000130 FFFB0000
22226088 00000000
D2000000 00000000

First Item x999 (Press L+R)
94000130 FCFF0000
1221D386 000003E7
D2000000 00000000

Master Ball to Replace First Item (Press L+R)
94000130 FCFF0000
1221D384 00000001
D2000000 00000000

First Recovery Item x999 (Press L+R)
94000130 FCFF0000
1221DB5E 000003E7
D2000000 00000000

Rare Candy to Replace First Recovery Item (Press L+R)
94000130 FCFF0000
1221DB5C 00000032
D2000000 00000000

First Berry x999 (Press L+R)
94000130 FCFF0000
1221DC1E 000003E7
D2000000 00000000

All TM (Press L+R)
94000130 FCFF0000
0221DB18 0001026A
0221DB1C 0001026B
0221DB20 0001026C
D5000000 00010148
C0000000 0000005B
D6000000 0221D9A8
D4000000 00000001
D2000000 00000000

All HM (Press L+R)
94000130 FCFF0000
D5000000 000101A4
C0000000 00000005
D6000000 0221DB24
D4000000 00000001
D2000000 00000000

Battle Codes:

No Encounter, Hold R for Instant Encounter
521A00F0 7D527D11
521A10F0 BDF82000
121A10EC 000046C0
D2000000 00000000
521A10F0 BDF82000
94000130 FEFF0000
121A10EC 0000E002
D2000000 00000000

No Encounter, Hold L for Instant Encounter
521A00F0 7D527D11
521A10F0 BDF82000
121A10EC 000046C0
D2000000 00000000
521A10F0 BDF82000
94000130 FDFF0000
121A10EC 0000E002
D2000000 00000000

Never Get Stopped by Trainer
521A47FC 21012300
521A57FC D1092800
121A57FE 0000E009
D2000000 00000000

PP Never Decrease
921BA7F8 0000D301
121BA7F8 0000E003
D2000000 00000000

100% Capture Ratio v1
521AE230 1C04FD35
521AF230 7820D203
121AF230 000046C0
D2000000 00000000

100% Capture Ratio v2
921AF228 00009805
121AF22A 0000E002
D2000000 00000000

Enemy Pokemon HP 1 (Press Select+Up)
62256E10 00000000
94000130 FFBB0000
B2256E10 00000000
10000010 00000001
D2000000 00000000
62256E14 00000000
94000130 FFBB0000
B2256E14 00000000
10000010 00000001
D2000000 00000000

Catch Trainer's Pokemon
521AE008 1C20F899
521AF008 2F06D134
121AF008 000046C0
D2000000 00000000
5219D698 F67F2200
5219E698 00060018
1219E69A 00000018
D2000000 00000000
5219C708 1C20261C
5219D708 494DD117
1219D708 000046C0
D2000000 00000000

Rematch Trainers (Hold R)
521559D4 1C301C04
021559D8 F7FF1C39
94000130 FEFF0000
021559D8 E0002000
D2000000 00000000

Experience Share
521AD870 1C321C28
521AE870 D10228D8
121AE8C4 000046C0
121AE872 000046C0
D2000000 00000000

Enable View of Enemy Pokemon HP
521EF134 4802D002
521F0134 D10E9002
121F0136 000046C0
D2000000 00000000

No Random Encounters (R=On, L=Off)
94000130 FEFF0000
121A14CC 00002000
D2000000 00000000
94000130 FDFF0000
121A14CC 00002001
D2000000 00000000Experience Multiplier After Battle:

X2
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 43442402
D2000000 00000000

X4
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 43442404
D2000000 00000000

X10
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 4344240A
D2000000 00000000

X20
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 43442414
D2000000 00000000

X50
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 43442432
D2000000 00000000

X200
521BC0D8 68424805
521BD0D8 0C040400
021BD0D8 434424C8
D2000000 00000000

View Codes: (Don't ask me about these, I never use them)

3D Enhancement
5227A328 61635F64
9228A3B4 00FF0400
1228A376 0000FFF7
D2000000 00000000
5227A328 61635F64
A228A3B4 00FF0400
1228A376 00000000
D2000000 00000000

View Change (Select + A + L/R/B for 3D/45deg/TopDown)
Select+A+L=3D, Select+A+R=45 degrees, Select+A+B=Top down view
5227A328 61635F64
94000130 FFF80000
2227A3B5 00000040
D2000000 00000000
5227A328 61635F64
94000130 FEFA0000
2227A3B5 00000020
D2000000 00000000
5227A328 61635F64
94000130 FDFA0000
2227A3B5 00000004
D2000000 00000000

Extensive Aerial View (Select+L=On, Select+R=Off)
52074B74 80014319
12074B76 000046C0
D0000000 00000000
52185024 20801C06
52186024 1C3968E8
02186024 F82CF67C
D2000000 00000000
52002080 00000000
E2002080 00000020
1C3968E8 6A42B50C
435A2304 4B030892
DB00429A 62421C1A
46C0BD0C 002A0000
D0000000 00000000
94000130 FDFB0000
02002088 435A2319
D0000000 00000000
94000130 FEFB0000
02002088 435A2304
D0000000 00000000


Pokemon Marking Codes:
Mark Pokemon in Box PC

Have Pokerus
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C08 24017E88
02001C0C 76884060

Egg Hatch
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001CB0 7CE82440
02001CB4 74E84060

Max Happiness
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001CAC 733020FF

Pokemon Become Shiny v1
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001CB8 88F488B0
02001CBC 88384044
02001CC0 0A004060
02001CC4 887870F8
02001CC8 24074060
02001CCC 70384060

Max HP IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C10 0024241F
02001C14 43A06928
02001C18 0024241F
02001C1C 61284320

Max Attack IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C20 0164241F
02001C24 43A06928
02001C28 01642431
02001C2C 61284320

Max Defense IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C30 02A4241F
02001C34 43A06928
02001C38 02A42431
02001C3C 61284320

Max Speed IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C40 03E4241F
02001C44 43A06928
02001C48 03E42431
02001C4C 61284320

Max Sp. Atk IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C50 0524241F
02001C54 43A06928
02001C58 05242431
02001C5C 61284320

Max Sp. Def IVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C60 0664241F
02001C64 43A06928
02001C68 06642431
02001C6C 61284320

252 HP EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C70 743020FC

252 Attack EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C74 747020FC

252 Defense EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C78 74B020FC

252 Speed EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C7C 74F020FC

252 Sp. Atk EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C80 753020FC

252 Sp. Def EVs
5201E618 BDF873B4
0201E618 FAF2F7E3
D0000000 00000000
02001C00 73B4B4FF
02001FFC BDF8BCFF
02001C84 757020FC

Starter Modifier - Generation 1 (Hold Select+L Until Receive Starter)
(This is not the full list, the full list has every single pokemon, message me what pokemon you want on youtube and I'll give you the code. For now I'm just posting the starters from past games and legendary pokemon.)

Bulbasaur
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000001
D2000000 00000000

Ivysaur
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000002
D2000000 00000000

Venusaur
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000003
D2000000 00000000

Charmander
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000004
D2000000 00000000

Charmeleon
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000005
D2000000 00000000

Charizard
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000006
D2000000 00000000

Squirtle
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000007
D2000000 00000000

Wartortle
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000008
D2000000 00000000

Blastoise
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000009
D2000000 00000000

Articuno
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000090
D2000000 00000000

Zapdos
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000091
D2000000 00000000

Moltres
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000092
D2000000 00000000

Mewtwo
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000096
D2000000 00000000

Mew
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000097
D2000000 00000000


Starter Modifier - Generation 2 (Hold Select+L Until Receive Starter)

Chikorita
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000098
D2000000 00000000

Bayleef
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000099
D2000000 00000000

Meganium
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009A
D2000000 00000000

Cyndaquil
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009B
D2000000 00000000

Quilava
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009C
D2000000 00000000

Typhlosion
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009D
D2000000 00000000

Totodile
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009E
D2000000 00000000

Croconaw
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000009F
D2000000 00000000

Feraligatr
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000A0
D2000000 00000000

Raikou
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000F3
D2000000 00000000

Entei
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000F4
D2000000 00000000

Suicune
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000F5
D2000000 00000000

Lugia
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000F9
D2000000 00000000

Ho-oh
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FA
D2000000 00000000

Celebi
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FB
D2000000 00000000


Starter Modifier - Generation 3 (Hold Select+L Until Receive Starter)

Treecko
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FC
D2000000 00000000

Grovyle
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FD
D2000000 00000000

Sceptile
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FE
D2000000 00000000

Torchic
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000000FF
D2000000 00000000

Combusken
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000100
D2000000 00000000

Blaziken
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000101
D2000000 00000000

Mudkip
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000102
D2000000 00000000

Marshtomp
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000103
D2000000 00000000

Swampert
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000104
D2000000 00000000

Regirock
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000179
D2000000 00000000

Regice
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017A
D2000000 00000000

Registeel
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017B
D2000000 00000000

Latias
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017C
D2000000 00000000

Latios
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017D
D2000000 00000000

Kyogre
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017E
D2000000 00000000

Groudon
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000017F
D2000000 00000000

Rayquaza
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000180
D2000000 00000000

Jirachi
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000181
D2000000 00000000

Deoxys
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000182
D2000000 00000000


Starter Modifier - Generation 4 (Hold Select+L Until Receive Starter)

Turtwig
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000183
D2000000 00000000

Grotle
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000184
D2000000 00000000

Torterra
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000185
D2000000 00000000

Chimchar
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000186
D2000000 00000000

Monferno
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000187
D2000000 00000000

Infernape
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000188
D2000000 00000000

Piplup
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000189
D2000000 00000000

Prinplup
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000018A
D2000000 00000000

Empoleon
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000018B
D2000000 00000000

Rotom
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001DF
D2000000 00000000

Uxie
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E0
D2000000 00000000

Mesprit
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E1
D2000000 00000000

Azelf
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E2
D2000000 00000000

Dialga
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E3
D2000000 00000000

Palkia
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E4
D2000000 00000000

Heatran
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E5
D2000000 00000000

Regigigas
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E6
D2000000 00000000

Giratina
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E7
D2000000 00000000

Cresselia
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E8
D2000000 00000000

Phione
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001E9
D2000000 00000000

Manaphy
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001EA
D2000000 00000000

Darkrai
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001EB
D2000000 00000000

Shaymin
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001EC
D2000000 00000000

Arceus
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001ED
D2000000 00000000


Starter Modifier - Generation 5 (Hold Select+L Until Receive Starter)

Victini
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001EE
D2000000 00000000

Snivy
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001EF
D2000000 00000000

Servine
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F0
D2000000 00000000

Serperior
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F1
D2000000 00000000

Tepig
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F2
D2000000 00000000

Pignite
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F3
D2000000 00000000

Emboar
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F4
D2000000 00000000

Oshawott
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F5
D2000000 00000000

Dewott
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F6
D2000000 00000000

Samurott
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 000001F7
D2000000 00000000

Cobalon
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000027E
D2000000 00000000

Terrakion
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 0000027F
D2000000 00000000

Virizion
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000280
D2000000 00000000

Tornadus
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000281
D2000000 00000000

Thundurus
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000282
D2000000 00000000

Reshiram
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000283
D2000000 00000000

Zekrom
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000284
D2000000 00000000

Landorus
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000285
D2000000 00000000

Kyurem
94000130 FDFB0000
B2000024 00000000
1004274E 00000286
D2000000 00000000
.
มันเป็นแบบไหนอ่ะครับ จับโปเกมอนคนอื่นหรือว่าจับโปเกมอนง่ายขึ้น
Eaki
ตามนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=OUUsTMh_a7Q
ผมเพิ่มสูตรให้แล้วนะครับ
อะ ขอภาพตอนไส่ได้ไหมอะขอร้องอะทำมะเปน
letter bee
มีสูตรจับโปเกมอนง่ายขึ้นไหมครับ
Eaki
เราใส่แล้วมันค้างเลยอะครับ เล่นในDeSmuMEนะ

มันจะเปนหน้าจอฟ้าเลยอะ ไคเปนมั่งอะ
ขอบคุณครับ
Game ID นี่ ใส่ยังไงหรอครับ แล้วสูตรตังผมใส่แล้วไม่เหงเกิดไรขึ้นเลย หรือต้องใส่พร้อม Game ID หรอครับ
ทำไงอะครับ ผมใส่สูตรแล้วไม่เหง ติดเลย ต้องใส่Game ID ด้วยหรอครับ แล้วใส่ยังไง
มีเกมส์คาสิโนเปิดบริการครบครัน ทั้ง บาคาร่า รูเล็ต กำถั่ว และ ไฮโล ผลบอล คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล มีความน่าเชื่อถือให้คำแนะนำมาแล้วหลายปี jackpot  ดูแลโดยพนักงานคาสิโนช่ำชอง  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์รวมความบันเทิง goldclub slot มีการพูดคุยให้คำปรึกษาอย่างไพเราะ พร้อมทำรายการให้ท่านฝาก-ถอน โอนเงินทันใจ ภายใน 15 นาที ตลอด 24 ชม. มีบอลทุกลีกให้คุณเลือกเล่น
กลับไปหน้ารายชื่อกระทู้